فروشگاه موتوژن

محصولات موتوژن

محصولات گروه صنعتی موتوژن در سه دسته شامل الکتروموتور های صنعتی سه فاز بدنه آلومینیوم، الکتروموتورهای تک فاز رله ای و دو خازن کلاچدار و الکتروموتور های صنعتی سه فاز سنگین بدنه چدن، می شود.

الکتروموتور های صنعتی سه فاز سنگین بدنه چدن

الکتروموتورهای تک فاز رله ای و دو خازن کلاچدار

الکتروموتور های صنعتی سه فاز بدنه آلومینیوم