فروشگاه سمنان انرژی (نوید موتور)

محصولات سمنان انرژی (نوید موتور)

محصولات گروه صنعتی سمنان انرژی (نوید موتور) در سه دسته قرار می گیرند که شامل الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد، الکتروپمپ های اتاترم و الکتروپمپ های بدون محفظه سیرکولاتور خطی می شود.

الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد

الکتروپمپ های اتابلوک

الکتروپمپ های سیرکولاتور خطی