فروشگاه نوید سهند

محصولات نوید سهند

محصولات گروه صنعتی نوید سهند در چهار دسته عرضه می شوند که شامل الکتروپمپ های کف کش سه فاز، الکتروپمپ های خروجی از بالا، الکتروپمپ های کف کش و لجن کش و الکتروپمپ های لجن کش سه فاز، است.

الکتروپمپ کف کش سه فاز

الکتروپمپ خروجی از بالا

الکتروپمپ لجن کش و کف کش تک فاز